Στη βουλή η συμφωνία με την Αίγυπτο για 5.000 εργάτες γης

2:55 μ.μ. - Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023
02:01 μ.μ. - Πέμ, 05/55/2023
Image: Στη βουλή η συμφωνία με την Αίγυπτο για 5.000 εργάτες γης

Πιλοτικό το πρώτο έτος εφαρμογής

Προς κύρωση στη Βουλή κατατέθηκε η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα 5.000 εργατών γης.

Με την υπό κύρωση Συμφωνία καθορίζονται οι όροι εισόδου και διαμονής των πολιτών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, με σκοπό την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα, υπογράφηκε στο Κάιρο, στις 22 Νοεμβρίου 2022, από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και τον Αιγύπτιο βοηθό υπουργό Εξωτερικών, κ. Ιχαμπ Νασρ εξ ονόματος της ελληνικής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης, αντίστοιχα.

Η υπό κύρωση συμφωνία αφορά στα υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τη μεταναστευτική νομοθεσία.

hxonews

Επίσης αφορά, στους εργοδότες στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετακαλούν ετησίως εργάτες γης από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου για την κάλυψη των αναγκών τους στον πρωτογενή τομέα, καθώς και στους πολίτες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια με σκοπό τη προσωρινή διαμονή και εργασία τους στον αγροτικό τομέα.

Πιλοτικό το πρώτο έτος εφαρμογής

Το πρώτο έτος εφαρμογής της Συμφωνίας αποτελεί πιλοτική φάση για την πρακτική αξιολόγηση των διαδικασιών και των όρων εισδοχής, διαμονής και προσωρινής απασχόλησης των πολιτών της Αιγύπτου ως εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα στην Ελλάδα.

Μέσω των διπλωματικών αποστολών, τα δύο μέρη διαβουλεύονται και σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας στην αγροτική οικονομία που μπορούν να καλύπτονται ετησίως από Αιγύπτιους εργαζόμενους. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο αριθμός των εποχικών εργατών γης κατά το πρώτο έτος πιλοτικής εφαρμογής, ορίζεται στους 5.000, ενώ η γεωγραφική τους κατανομή θα καθοριστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των δύο μερών. 

hxonews

Διάρκεια διαμονής και απασχόλησης

Οι προξενικές αρχές της Ελλάδας δύνανται να εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις συνολικής διάρκειας έως 9 μηνών ανά περίοδο 12 μηνών.

Η απασχόληση των εποχικών εργαζόμενων θα έχει διάρκεια όχι μικρότερη των 90 ημερών και έως 9 μήνες κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε περίοδο 12 μηνών. Εντός της μέγιστης διάρκειας της θεώρησης εισόδου του, ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση εργασίας του με τον ίδιο εργοδότη ή να εργαστεί σε έτερο εργοδότη με νέα σύμβαση εργασίας.

Η Συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο 3 ετών και παρατείνεται ανά ένα ή δύο έτη, κάθε φορά, μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής Ρηματικών Διακοινώσεων μεταξύ των δύο Μερών, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης περιόδου.

Δείτε αναλυτικά τη Συμφωνία ΕΔΩ