Στο "σφυρί" τα πεντάστερα "Elounda Beach Hotel & Villas" και "Elounda Bay Palace"

12:29 μ.μ. - Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
12:02 μ.μ. - Τρί, 06/29/2024
Image: Στο "σφυρί" τα πεντάστερα "Elounda Beach Hotel & Villas" και "Elounda Bay Palace"

118 εκ. ευρώ το ποσό εκκίνησης για το Elounda Beach, 63 εκ. ευρώ για το Elounda Bay

"Σφυρί" εις βάρος της εταιρείας Ήλιος του Ομίλου Μαντωνανάκη, για το πεντάστερο συγκρότημα "Elounda Beach Hotel & Villas”, που εάν δεν μεσολαβήσει κάποια προσπάθεια αναστολής του, έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαρτίου 2024 και επισπεύδεται από τη Eurobank. Η δε τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 118.080.000 ευρώ. 

Παράλληλα, για την ίδια μέρα, έχει προγραμματιστεί ξεχωριστός πλειστηριασμός και για το επίσης 5 αστέρων "Elounda Bay Palace", με τιμή εκκίνησης τα 63.550.000 ευρώ.

Η διαδικασία στρέφεται κατά της εταιρείας "Ήλιος Α.Ε.” και επισπεύδουσα είναι η Eurobank ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών του από 22.03.2007 κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300.000.000 ευρώ εκδόσεως της Ήλιος Α.Ε.

hxonews

Όσον αφορά την επιταγή αναφέρεται η επιταγή από 28 Ιουνίου 2023 "με την οποία η καθής η εκτέλεση εταιρεία επιτάχθηκε στην καταβολή: α) συνολικού ποσού 513.562.864,96 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε οφειλόμενο κεφάλαιο ομολογιών ύψους 299.000.000 ευρώ και οφειλόμενους τόκους 214.562.864,96 ευρώ, νομιμοτόκως με συμβατικούς τόκους υπερημερίας από την 9-6-2023 και με εξάμηνο ανατοκισμό τόκων, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και αυτό νομιμοτόκως με συμβατικούς τόκους υπερημερίας από την 9-6-2023 και με εξάμηνο ανατοκισμό τόκων, μέχρι την ολοσχερή μου εξόφληση, πλέον  β) ποσού 150 ευρώ για τη σύνταξη της επιταγής και γ) ποσού 120 ευρώ για τα έξοδα επίδοσης της επιταγής.

Το "Elounda Beach Hotel & Villas" είναι ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 249 δωματίων. Το "Elounda Bay Palace” είναι ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 266 δωματίων.

Βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, που υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, τα ακίνητα εντοπίζονται, σε παραθαλάσσιο οικόπεδο, σε απόσταση περί τα 3 χλμ., νότια της Ελούντας. 

Η "κόντρα” με την ΕΤΑΔ

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Μαντωνανάκη βρίσκεται σε δικαστική "κόντρα” με την ΕΤΑΔ, για την υπόθεση του Grand Resort Lagonissi. Στο πλαίσιο της αντιδικίας, έχουν οριστικοποιηθεί 8 διαιτητικές αποφάσεις που επιδικάζουν στην εταιρεία "Αττικός Ήλιος”, συμφερόντων του ομίλου Μαντωνανάκη, αποζημιώσεις από το Δημόσιο που ξεπερνούν αθροιστικά τα 620 εκατομμύρια ευρώ.

Η αντιδικία χρονολογείται από το 1999, όταν η εταιρεία συµφερόντων του επιχειρηµατία Μαντωνανάκη "Αττικός Ήλιος” συνήψε µε τον ΕΟΤ σύµβαση µίσθωσης έκτασης 326 στρεµµάτων στο Λαγονήσι, διάρκειας 77 ετών, µε την υποχρέωση να υλοποιήσει επενδύσεις 263,9 εκατ. ευρώ, το σύνολο των οποίων θα παρέµενε σε όφελος του ΕΟΤ και του Ελληνικού Δηµοσίου µετά τη λήξη της παραχώρησης. Η µισθωτική σύµβαση  τροποποιήθηκε το 2003, µεταξύ της ΕΤΑΔ και της Αττικός Ήλιος και τα σχέδια της εταιρείας για τη δημιουργία νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων, που περιλάμβαναν την ανάπτυξη σηµαντικού αριθµού πολυτελών κατοικιών, συνεδριακού κέντρου και νέων ξενοδοχειακών µονάδων δεν ολοκληρώθηκαν.

Το 2018 ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Αττικός Ήλιος και της ΕΤΑΔ, από τις οποίες οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συµβιβασµό για την αποζηµίωση της εταιρείας από την ΕΤΑΔ µε το ποσό των 85 εκατ. ευρώ. Δεδοµένου ότι το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει το Δηµόσιο στον επενδυτή ήταν πολύ µεγάλο και δεν υπήρχε καταδικαστική απόφαση για το Δηµόσιο, ζητήθηκε η γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειµένου ο συµβιβασµός να είναι νόµιµος και να µην τεθούν ζητήµατα απιστίας κατά του Δηµοσίου από τη διοίκηση της ΕΤΑΔ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωµοδότησε κατά του συµβιβασµού, καθώς η νοµική άποψη που επικράτησε, και η οποία υποστηριζόταν και από εξειδικευµένους συµβούλους, ήταν ότι µια δικαστική διαµάχη θα κατέληγε υπέρ της ΕΤΑΔ. Έτσι, το Ελληνικό Δηµόσιο απέρριψε τον συµβιβασµό των 85 εκατ. ευρώ, που είχε δεχθεί η Αττικός Ήλιος, και η υπόθεση πήρε τον δρόµο των δικαστηρίων.

Ωστόσο, πολύ γρήγορα προέκυψαν διαφορές µεταξύ της Αττικός Ήλιος και της ΕΤΑΔ ως προς την εκτέλεση των µισθωτικών συµβάσεων, οι οποίες οδήγησαν τις δύο πλευρές στα δικαστήρια, µε την πρώτη να υποστηρίζει πως ουδέποτε της παραδόθηκε ολόκληρη η έκταση, όπως οφειλόταν από την πλευρά του Δηµοσίου, µε αποτέλεσµα να µην µπορέσει να προχωρήσει ολόκληρο το επιχειρηµατικό της σχέδιο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις οικονομικές καταστάσεις του 2022, η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου προχώρησε σε πρόβλεψη ύψους 257 εκατ. ευρώ  για υποχρεώσεις που αφορούν επίδικες υποθέσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για το 2022 η ΕΤΑΔ παρουσίασε ζημιές ύψους περίπου 210,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών περίπου 20 εκατ. του 2021.

cretalive.gr