Σύλλογος Α.μεΑ. Ιεράπετρας: Ενημέρωση για τη μείωση η απαλλαγή τελών για ευπαθείς ομάδες

8:49 π.μ. - Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017
08:07 π.μ. - Δευ, 03/49/2017
Image: Σύλλογος Α.μεΑ. Ιεράπετρας: Ενημέρωση για τη μείωση η απαλλαγή τελών για ευπαθείς ομάδες

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων Ιεράπετρας ενημερώνει τα Μέλη του, άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Για τη μείωση ή απαλλαγή από τα Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού της κύριας κατοικίας τους που προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ιεράπετρας σε οικονομικά ασθενέστερους κατοίκους, βάσει κοινωνικών κριτηρίων και αφού εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων που θα κατατεθούν.
 
Για επιπλέον πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, καθώς και για την  υποβολή αιτήσεων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, τα Μέλη του Συλλόγου Α.μεΑ. Ιεράπετρας μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Συλλόγου (Νικηφόρου Φωκά 20, τηλ. 28420 80139),
 
Τρίτη & Πέμπτη 10.00 – 15.00, Παρασκευή 13.00 – 15.00.
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.