Σχετικά... θετικός ο απολογισμός της επίσκεψης Ξανθού στην Ιεράπετρα

9:21 π.μ. - Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019
09:04 π.μ. - Τετ, 17/21/2019
Image: Σχετικά... θετικός ο απολογισμός της επίσκεψης Ξανθού στην Ιεράπετρα

Οι θέσεις της διευρυμένης επιτροπής για την Γυναικολογική - Μαιευτική κλινική

Κάνοντας ένα απολογισμό της επίσκεψης του υπουργού Υγείας κ. Ξανθού στην πόλη μας και της συζήτησης με τη δημοτική αρχή, τους φορείς υγείας και άλλους φορείς του δήμου που παραβρέθηκαν, όπου παρουσιάσαμε τη θέση μας και παραδώσαμε τις 4.000 περίπου υπογραφές που έχουν συλλεχθεί, αξιολογούμε σχετικά θετικό το μέχρι στιγμής  διαμορφωμένο κλίμα.
 
Πιο συγκεκριμένα, είχαμε θετικές τοποθετήσεις για το ζήτημα της μαιευτικής-γυναικολογικής κλινικής από την πλειοψηφία όσων έλαβαν το λόγο.
 
Από πλευράς υπουργείου φάνηκε να αντιμετωπίζεται θετικά, αν και όχι άμεσα,  η επανασύσταση της μίας οργανικής θέσης γυναικολόγου (από τις δύο που καταργήθηκαν). Επίσης, παρόλο που το αίτημα για δύο επικουρικούς γυναικολόγους παραπέμφθηκε στις αποφάσεις των αρμόδιων διοικητικών οργάνων, υπήρξε δέσμευση ότι θα γίνει προσπάθεια παράτασης της θητείας όλων των επικουρικών γιατρών και  πρόταξής τους στις λίστες μετά την λήξη της σύμβασής τους. Εφόσον κάτι τέτοιο υλοποιηθεί, θα επιτρέψει την παραμονή του Σωκράτη Μέγκουλα στο νοσοκομείο μας. 
 
Με αυτά τα δεδομένα, θεωρούμε ότι έχει γίνει ένα θετικό βήμα ως προς την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα της Γ-Μ κλινικής.  Παρόλα αυτά, το πάγιο αίτημα της πλήρους στελέχωσης της γυναικολογικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και της πλήρους λειτουργίας της δεν είναι στα άμεσα σχέδια του υπουργείου. 
 
Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να πιέζουμε στην κατεύθυνση της πλήρους λειτουργίας της Γ-Μ κλινικής, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της περιοχής μας, στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή.
 
 
 
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ