Συνάντηση εκπροσώπων της ΕΛ.ΣΤΑΤ με προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων της Ιεράπετρας

9:51 π.μ. - Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024
09:02 π.μ. - Τρί, 27/51/2024
Image: Συνάντηση εκπροσώπων της ΕΛ.ΣΤΑΤ με προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων της Ιεράπετρας

Στα πλαίσια της έρευνας διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 διενεργεί την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ιεράπετρας συνάντηση εκπροσώπων της ΕΛ.ΣΤΑΤ με προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

Επιπλέον πληροφορίες για την έρευνα, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr και στην Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Λασιθίου, 2841089283, 2841022311.