Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας την Τετάρτη 28.02

12:58 μ.μ. - Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
12:02 μ.μ. - Παρ, 23/58/2024
Image: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας την Τετάρτη 28.02

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2023 (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης)

Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το έτος 2024 (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης)

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την καταστροφή (ανακύκλωση) αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης)

Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Φωτεινή Περακάκη)

Έγκριση σύναψης Συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Εισηγήτρια: Φωτεινή Περακάκη)

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του Δήμου σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης κλπ, αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής: Μιχαήλ Σπυριδάκης)

Ανανέωση – τροποποίηση όρων Συμφωνητικού Συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης & υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Γεώργιος Γιακουμάκης)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια: Κυριακή (Κική) Δασενάκη)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη διαχειριστική επιτροπή του Κ.Ε.ΠΕ.Α/ Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. )

Τροποποίηση της 144/2023 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» για Μελέτες ωρίμανσης της Πράξης «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Λασιθίου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 101/2023 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» για την Πράξη «Τεχνική υποστήριξη σε Μελέτη Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέντρου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας για την υλοποίηση των υποέργων 2 έως 9 του Έργου «Σύνταξη/Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας για το υποέργο 1 «Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών έργων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιεράπετρας και δημιουργία νέων λιμενικών υποδομών» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση χερσαίας Λιμενικής ζώνης Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Πράξης «Εργασίες Αναβάθμισης σε λιμενικές υποδομές αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση κτιρίου στην θέση της παλαιάς οικίας Μελετίου Μεταξάκη, διαμόρφωση μονοπατιού προς βρύση & συντήρηση & ανακαίνιση δημοτικού σχολείου οικισμού Μεταξοχωρίου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. μεταξύ του Δήμου μας, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, για την «Υλοποίηση συνεχιζόμενων Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. μεταξύ του Δήμου μας και της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, για την εκπόνηση Μελετών «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικών Μελετών οικισμών Κουτσουναρίου και Κεντρίου Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής για τη διάθεση μισθωμάτων από διαμερίσματα Γ. Κολυδάκη (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικών Υποτροφιών Ιακώβου Μελά, για το έτος 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Νομιμοποίηση και βελτίωση- συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Μύρτου και διευθέτηση ρέματος» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Τζώρτζης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση τμήματος των οδών: Ελλήνων Ολυμπιονικών, Μακρή και Κωνσταντινουπόλεως» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Τζώρτζης)

Χορήγηση παράτασης υλοποίησης της σύμβασης για το υποέργο 4: Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Τζώρτζης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υποέργο 1: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δημοσίων υποδομών- Αισθητική αναβάθμιση δημοσίων υποδομών της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Τζώρτζης)

Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Τζώρτζης)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Τζουμάκας