ΤΕΙ Κρήτης: H ΣΤΕΦ μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Ηράκλειο

3:49 μ.μ. - Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019
03:02 μ.μ. - Δευ, 18/49/2019
Image: ΤΕΙ Κρήτης: H ΣΤΕΦ μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Ηράκλειο

H Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Ηράκλειο και με τμήματα που το αντικείμενό τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως αντικείμενο Μηχανικού

«Πηγές« της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών υποστηρίζουν ότι το πόρισμα της Επιτροπής για την ακαδημαϊκή εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί μια συμβιβαστική λύση που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της ανάπτυξης ενός συνεχώς εξελισσόμενου Ιδρύματος και της υφιστάμενης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εδώ και αρκετά χρόνια
 
 
H Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Ηράκλειο και με τμήματα που το αντικείμενό τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως αντικείμενο Μηχανικού, αναφέρουν μεταξύ άλλων «πηγές» της Κοσμητείας της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης.
 
Tο πόρισμα της Επιτροπής για την ακαδημαϊκή εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί μια συμβιβαστική λύση, τονίζουν, που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της ανάπτυξης ενός συνεχώς εξελισσόμενου Ιδρύματος και της υφιστάμενης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εδώ και αρκετά χρόνια.
 
Κρίνει μάλιστα ιδιαίτερα θετική τη δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Ηράκλειο η οποία θα περιλαμβάνει και τα υφιστάμενα τμήματα της ΣΤΕΦ με νέα προγράμματα σπουδών. «Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση της εξέλιξης του Ιδρύματος η ένταξή του στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης τεκμηριώνεται στο πόρισμα το οποίο και στηρίζουμε» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
 
Απαντώντας σε δημοσίευμα που αναφέρονται στα τμήματα της Σχολής και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν, «πηγές» από τη ΣΤΕΦ σημειώνουν ότι τα προτεινόμενα τμήματα στο πόρισμα και στο μέρος που αφορά στα πενταετή τμήματα Μηχανικών με έδρα το Ηράκλειο είναι υφιστάμενα και δεν προτείνονται ως νέα.
 
«Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών λειτουργούν εδώ και 34 χρόνια (από το 1985) ενώ το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια (από το 1999). Το προσωπικό στα τμήματα αυτά ανέρχεται σε 48 μέλη ΔΕΠ με αρκετά υψηλές επιδόσεις στο ερευνητικό πεδίο και με σημαντική χρηματοδότηση από Εθνικούς και κυρίως Ευρωπαϊκούς πόρους.
 
Μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές υποψήφιων διδακτόρων ενώ στο Ίδρυμα υλοποιούνται και διδακτορικές διατριβές σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ. Στα τμήματα Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα το Ηράκλειο λειτουργούν έξι (6) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δύο από αυτά είναι Διιδρυματικά, ένα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ένα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)».
 
Είναι γεγονός, συνεχίζεται, ότι οι γνωστικές περιοχές των αντικειμένων του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου και της Πληροφορικής είναι τόσο ευρείες που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να μπορεί ένα τμήμα να καλύψει όλες εκείνες τις ανάγκες που είναι σήμερα απαραίτητες. Αυτό αντικατοπτρίζεται φυσικά και στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, όπου είναι εμφανείς οι διαφοροποιήσεις τους.
 
Σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου, το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΗΜΜΥ) με έδρα τα Χανιά προέρχεται – όπως διευκρινίζεται – από πρόσφατη μετεξέλιξη του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2016 και τα μέλη του δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ηλεκτρονική και τη Μηχανική Υπολογιστών.
 
Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται τόσο στο πρόγραμμα σπουδών, όσο και στα γνωστικά αντικείμενα νέων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη όπου το βάρος δίνεται στην ειδικότητα του μηχανικού υπολογιστών. «Μόνο μια θέση στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού πληρώθηκε πρόσφατα μετά την αλλαγή του ονόματος του εν λόγω Τμήματος σε ΗΜΜΥ. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης προτείνεται να μετεξελιχθεί σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ενεργειακών Μηχανικών, για να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δυο τμημάτων ώστε να αναδεικνύεται η αριστεία του τμήματος στη θεματική ενότητα της ηλεκτρικής ενέργειας» σημειώνεται από «πηγές» της Κοσμητείας.
 
Για το αντικείμενο του Μηχανολόγου, τονίζεται ότι το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί σήμερα το μοναδικό αμιγώς τμήμα σε ολόκληρη τη Νότια, Νησιωτική Ελλάδα, που θεραπεύει το επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού στο σύνολό του και με την απαιτούμενη από τις αρχές της Τέχνης και της Επιστήμης εμβάθυνση, με εκτεταμένη και πολύπλευρη συμβολή στην έρευνα και την ανάπτυξη έργων στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα.
 
Πράγματι, σημειώνει η ΣΤΕΦ, το γεωγραφικά πλησιέστερο στην Κρήτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, βρίσκεται σήμερα στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. «Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο προβάλλεται να καλύπτει το αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, στην πραγματικότητα, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εστιάζει περισσότερο σε μαθήματα παραγωγικού, διοικητικού και επιχειρησιακού αντικειμένου και λιγότερο σε βασικά αντικείμενα ενός κλασσικού προγράμματος σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών».
 
Σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο της Πληροφορικής, διευκρινίζει η ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης ότι τα προγράμματα σπουδών των όμορων τμημάτων του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου είναι ενδεικτικά ότι πέραν των βασικών και παγκόσμια κοινών μαθημάτων στα αρχικά εξάμηνα, υπάρχει μια διασπορά εκπαιδευτικών αντικειμένων που απεικονίζει τη σύνθεση των μελών ΔΕΠ του κάθε τμήματος που είναι και αυτή που προσφέρει τις ιδιαιτερότητες του κάθε απόφοιτου.
 
«Είκοσι έτη κοινής παρουσίας του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής με τα άλλα υφιστάμενα δεν επηρέασε σε τίποτα την ποιότητα και την εξέλιξη των αποφοίτων κανενός από τα πολύ καλά αυτά τμήματα. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στην Πελοπόννησο υπάρχουν πέντε (5) τμήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα δύο (2) από αυτά στην ίδια Πολυτεχνική Σχολή στην Πάτρα, στην Αθήνα υπάρχουν οκτώ (8) τμήματα και στη Θεσσαλονίκη πέντε (5) τμήματα».
 
Παρατίθενται ακόμη στοιχεία σχετικά με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και ποιοτικά στοιχεία για τα μέλη ΔΕΠ της σχολής με τα οποία επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο των καθηγητών.
 
Διοργάνωση και Συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
• Ενεργειακά Συστήματα
 
• Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
 
• Μηχανικών Πληροφορικής – Informatics Engineering
 
• Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
ΔιΙδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
• Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (ΤΕΙ+Παν.Κρήτης)
 
• Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές (ΤΕΙ+Παν. Κρήτης+ΙΤΕ)
 
in.gr