Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα βιολογικά - Παράταση στους παραγωγούς

8:42 μ.μ. - Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
08:04 μ.μ. - Κυρ, 22/42/2018
Image: Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα βιολογικά - Παράταση στους παραγωγούς

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς

Μέχρι τις 9 Ιουλίου δίνει η κυβέρνηση παράταση στους παραγωγούς για να υποβάλουν τις αιτήσεις ενίσχυσης των Ομάδων Παραγωγών. Συγκεκριμένα, με τροποποιητική απόφαση, το Μέτρο 9 “Σύσταση και οργάνωση Ομάδων Παραγωγών”, που πριμοδοτεί με έως 100.000 ευρώ ετησίως τα νέα συλλογικά σχήματα, παίρνει δύο μήνες παράταση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 
Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του Ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/Ε.Κ.), με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013.
 
Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις Ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις Ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 Υ.Α. (Β’ 601), όπως ισχύει κάθε φορά. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες: α) να έχει η Ομάδα/Οργάνωση έδρα στην ελληνική επικράτεια και β) στην περίπτωση που η Ομάδα/Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Ν. 4384/2016.
 
 
 
Ο νέος κανονισμός για τα βιολογικά
 
Σημειώνεται ότι ομαδικές πιστοποιήσεις μικρών καλλιεργητών θα γίνουν με το νέο κανονισμό για τα βιολογικά που θα ισχύσει από το 2021.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που θα διασφαλίσει τη διάθεση μόνο υψηλής ποιότητας βιολογικών τροφίμων στην ευρωπαϊκή αγορά και την προώθηση της βιολογικής παραγωγής.
 
Οι ευρωβουλευτές έδωσαν το “πράσινο φως” (466 ψήφους υπέρ, 124 κατά και 50 αποχές) στο νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, όπως αυτός συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές του Ε.Κ. και τους υπουργούς της Ε.Ε. στις 28 Ιουνίου 2017.
 
Οι κύριες διατάξεις του κανονισμού προβλέπουν τα εξής:
 
* Εξασφάλιση βιολογικών τροφίμων υψηλής ποιότητας: Αυστηροί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή μία φορά κάθε δύο χρόνια, εάν δεν έχει διαπιστωθεί καμία πρακτική εξαπάτησης τα τελευταία τρία χρόνια.
 
Τα εισαγόμενα προϊόντα θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ε.Ε. Η παρούσα νομοθεσία προβλέπει το «καθεστώς αναγνώρισης ισοδυναμίας», το οποίο ουσιαστικά υποχρεώνει τις τρίτες χώρες να συμμορφώνονται με παρόμοιους αλλά όχι με πανομοιότυπους κανόνες. Το καθεστώς αυτό θα καταργηθεί σταδιακά εντός πέντε ετών.
 
* Ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων στην Ε.Ε.: Θα αυξηθεί η προσφορά βιολογικών σπόρων και ζώων για την κάλυψη των αναγκών των παραγωγών βιολογικών τροφίμων. Οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν τη χρήση συμβατικών σπόρων και ζώων στη βιολογική παραγωγή θα καταργηθούν το 2035.
 
Σε ό,τι αφορά τις μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται οι μικτές καλλιέργειες, δηλαδή εκείνες που παράγουν τόσο συμβατικά όσο και βιολογικά τρόφιμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο αυτές γεωργικές δραστηριότητες θα διαχωρίζονται σαφώς και αποτελεσματικά.
 
Θα υπάρχει ευκολότερη πιστοποίηση για μικροκαλλιεργητές: Η καθιέρωση συστήματος ομαδικής πιστοποίησης θα μειώσει τις δαπάνες ελέγχου και πιστοποίησης και το διοικητικό φόρτο για τους μικροκαλλιεργητές, εξοικονομώντας τους έτσι χρόνο και χρήμα όταν αποφασίζουν να ξεκινήσουν να παράγουν βιολογικά προϊόντα.
 
* Αποφυγή της μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων με χημικά φυτοφάρμακα ή συνθετικά λιπάσματα: Οι γεωργοί και οι άλλοι φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν μια σειρά νέων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή μόλυνσης των προϊόντων τους. Εάν υπάρχει υποψία ότι το προϊόν περιέχει κάποιο μη εγκεκριμένο φυτοφάρμακο ή λίπασμα, δε θα πρέπει να φέρει την επισήμανση βιολογικού προϊόντος μέχρις ότου διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Εάν αποδειχθεί ότι η μόλυνση ήταν εσκεμμένη ή ότι ο παραγωγός δεν εφάρμοσε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, τότε το προϊόν θα χάσει το καθεστώς βιολογικού προϊόντος.
 
Τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν επί του παρόντος κατώτατα επιτρεπόμενα όρια για τις μη εγκεκριμένες ουσίες (π.χ. φυτοφάρμακα) σε βιολογικά τρόφιμα, θα μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα ίδια όρια, ωστόσο θα υποχρεούνται να επιτρέπουν στα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται σε άλλες χώρες τις Ε.Ε. και συμμορφώνονται με τους γενικούς ευρωπαϊκούς κανόνες να έχουν πρόσβαση στις αγορές τους.
 
Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι κανόνες της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων και τα κατώτατα επιτρεπόμενα όρια και, αν χρειαστεί, θα καταθέσει νέα νομοθετική πρόταση για την εναρμόνισή τους.
 
Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ, εφόσον λάβει και την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2021.
 
 
neakriti.gr