Το ΙΤΕ εταίρος στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για το Κλίμα

10:44 π.μ. - Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
10:06 π.μ. - Δευ, 01/44/2020
Image: Το ΙΤΕ εταίρος στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για το Κλίμα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έγινε μέλος και εταίρος στην ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για το Κλίμα -EIT Climate KIC-, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, συμμεριζόμενο πλήρως την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, έγινε μέλος και εταίρος στην ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για το Κλίμα -EIT Climate KIC-, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η Έδρα UNESCO on Futures Research ανέλαβαν εκ μέρους του ΙΤΕ το συντονισμό της όλης προσπάθειας.

Στόχος της EIT Climate KIC είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της καινοτομίας. Η EIT Climate KIC είναι η ευρωπαϊκή κοινότητα γνώσης και καινοτομίας, το έργο της οποίας αποσκοπεί στην εδραίωση εύπορων, συνεκτικών και κλιματικά ανθεκτικών κοινωνιών βασιζόμενων στην κυκλική οικονομία καθώς και την οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, φέρνοντας κοντά εκατοντάδες μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιστημονικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, δήμους, δημόσιους φορείς, νεοφυείς επιχειρήσεις και φοιτητές.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το ΙΤΕ μπαίνει στην οικογένεια της EIT Climate KIC. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η έρευνα πρέπει να αγκαλιάσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεισφέρει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση και αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής. To ΙΤΕ θα συνδράμει στην προώθηση των στόχων της EIT Climate KIC σε εθνικό επίπεδο. Έχω την πεποίθηση ότι ο ερευνητικός κόσμος της χώρας έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο σε τομείς άμεσα συνδεόμενους με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Η συμμετοχή του ΙΤΕ στην κοινότητα αυτή προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσουμε το σχετικό ελληνικό ερευνητικό έργο, καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε συνέργειες σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της έρευνας και της καινοτομίας» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης.

Να σημειωθεί ότι η Έδρα UNESCO on Futures Research, ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει ήδη στην πρώτη υλοποίηση έργου που χρηματοδοτείται από την EIT Climate KIC στο πλαίσιο του προγράμματος Deep Demonstrations, το οποίο αποσκοπεί στον συστημικό μετασχηματισμό για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέσω της καινοτομίας. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και εφαρμογή διαδικασιών που επιτρέπουν την ανάπτυξη της δεξιότητας του Αλφαβητισμού για το Μέλλον (futures literacy) προκειμένου να υποστηρίξει την κλιματικά σχετιζόμενη κοινωνική, επιχειρηματική, τεχνολογική καινοτομία και τον συστημικό μετασχηματισμό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ΙΤΕ στην EIT Climate KIC, καθώς και για το υπό υλοποίηση έργο:

Ιριάννα Λιανάκη-Δεδούλη, Συντονίστρια Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

UNESCO Chair οn Futures Research, ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Κολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα

Email: Irianna@praxinetwork.gr Tel.: (+30) 210 36 07 690www.futures.gr, futures@praxinetwork.gr