ΤΟΕΒ του Λασιθίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτοπαραγωγής ρεύματος

6:06 μ.μ. - Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
06:12 μ.μ. - Τρί, 18/06/2018
Image: ΤΟΕΒ του Λασιθίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτοπαραγωγής ρεύματος

Στο σύστημα της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος θα προσπαθήσουν να ενταχθούν 20 ΤΟΕΒ της Κρήτης

Αυτό θα γίνει μετά από ερευνητικό πρόγραμμα που θα εκπονήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης με σκοπό να προχωρήσει η Εφαρμογή του Μέτρου του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering) και του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net-Metering). Από το νομό Λασιθίου θα μετέχουν οι ΤΟΕΒ: της Ζάκρου Σητείας,  της Ιεράπετρας, του Κουτσουρά Σητείας και αυτός του Μεραμπέλλου.
 
Μέσα από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα διερευνηθεί η δυνατότητα, αλλά και η ωφέλεια από την υλοποίηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 18 Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Κρήτης, στα πλαίσια τόσο της Υπουργικής Απόφασης «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς» με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, όσο και στο πλαίσιο του νέου νόμου για την εποπτεία της λειτουργίας των ΤΟΕΒ από τις Περιφέρειες, καθώς και τη νομοθεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων- Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα.
 
Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης αυτής, ως ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την αντίστοιχη καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού (χωρίς όμως την απαλλαγή μέρους των λοιπών χρεώσεων ανά κιλοβατώρα). Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.
 
Το πρόγραμμα προωθείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, όπως έγινε και με τους περισσότερους Δήμους του νησιού, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η δυνατότητα των ΤΟΕΒ να λύσουν σημαντικό μέρος του προβλήματος τους που είναι το οικονομικό κόστος.
 
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για την οποία ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεραμπέλλου Μανόλης Καμπανός σημειώνει πως συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του Οργανισμού.
 
πηγή anatolh.com