Υποχρεωτική η αναγραφή ποικιλιών ντομάτας σε όλα τα παραστατικά

8:12 π.μ. - Κυριακή, 9 Απριλίου 2017
08:04 π.μ. - Κυρ, 09/12/2017
Image: Υποχρεωτική η αναγραφή ποικιλιών ντομάτας σε όλα τα παραστατικά

Η υποχρέωση αναγραφής της ποικιλίας και για την ντομάτα, επί των εμπορικών συσκευασιών και σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά που συνοδεύουν το προϊόν κατά τη διακίνησή του

Προβλέπεται στους νέους, αναμορφωμένους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), που επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ειδικότερα, με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις, οριζόταν ότι η σχετική υποχρέωση αφορούσε μόνο τη διακίνηση πατάτας. Με τις αλλαγές που έγιναν, η σχετική διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: «Κατά την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (σάκοι, κιβώτια, τελάρα, κλούβες κ.λπ.), καθώς και επί όλων των εκδιδόμενων παραστατικών, οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής, εκτός των περιπτώσεων που μία τέτοια αναγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 που αφορούν στην προστασία των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ). Για τα είδη «πατάτες», «ντομάτες», αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία».
 
Επίσης, ορίζεται πλέον, η υποχρέωση τήρησης βιβλίου ιχνηλασιμότητας νωπών οπωρολαχανικών από το σύνολο των υπόχρεων συσκευαστών.
 
Με τους νέους ΔΙΕΠΠΥ, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νοθείας στο ελαιόλαδο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να απαγορεύσει τη διάθεση χύμα ελαιολάδου από τους χώρους μαζικής εστίασης, επάνω στα τραπέζια και στο εξής, από 1.1.2018 το «κάθε είδους έλαιο», που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, πρέπει να διατίθεται «αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης, που θα διατίθενται από το κατάστημα κα θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.
 
Ακόμη, έμφαση στην υποχρέωση των καταστημάτων που εφαρμόζουν τη διαδικασία του bake off, δηλαδή, της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έψησης κατεψυγμένης ζύμης, να πωλούν το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα συσκευασμένα, επιχειρούν να δώσουν οι αναμορφωμένοι κανόνες ΔΙΕΠΠΥ. Όπως αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις, «ο φρέσκος άρτος και τα πάσης φύσεως αρτοσκευάσματα και αρτοπαρασκευάσματα που πωλούνται στα αρτοποιεία, παραδίδονται στον καταναλωτή μέσα σε συσκευασία που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών». Με απλά λόγια, έχοντας κατά νου οι συντάκτες των διατάξεων την πρακτική μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ να διαθέτουν προϊόντα bake off χωρίς συσκευασία, παραβιάζοντας τη νομοθεσία, επιδιώκουν να επαναφέρουν με έμφαση τα όσα σχετικά ρητά ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία το φρέσκο ψωμί των παραδοσιακών φούρνων πωλείται όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, συσκευαζόμενο μπροστά στον καταναλωτή, αλλά το προψημένο σε συσκευασία στην οποία πρέπει να αναγράφονται συγκεκριμένες ενδείξεις.
 
Με άλλη διάταξη, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πρακτική της πώλησης κομμένου εκ των προτέρων χύμα κιμά, που εφαρμόζεται από κρεοπώλες (κατά παράβαση του νόμου), έχοντας προσθέσει αλάτι ή καρυκεύματα, με τον ισχυρισμό «παρασκεύασμα». Αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται στους λιανοπωλητές να διατηρούν και να εκθέτουν για πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά, κομμένο εκ των προτέρων από νωπό ή κατεψυγμένο κρέας «με ή χωρίς προσθήκη διαφόρων συστατικών, καρυκευμάτων, νατρίου, αλατιού κ.λπ. Το περιγραφόμενο προϊόν δεν επιτρέπεται να διατίθεται και να πωλείται στους καταναλωτές με οποιαδήποτε άλλη ονομασία».
 
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του συστήματος ιχνηλασιμότητας για το μέλι, προκειμένου για τον περιορισμό του φαινομένου της νοθείας και των ελληνοποιήσεων, στο εξής οι πάσης φύσεως διακινητές –«φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισάγουν ή παραλαμβάνουν ποσότητα μελιού προς εμπορία και διακίνηση»– υποχρεούνται στην ηλεκτρονική γνωστοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν το προϊόν, στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς, του υπουργείου Ανάπτυξης, (και όχι με απλή υπεύθυνη δήλωση στις υπηρεσίες εμπορίου της εκάστοτε περιφέρειας), μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την εισαγωγή ή παραλαβή του μελιού που προορίζεται για εμπορία.
 
 
Πηγή: ypaithros.gr