Χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

11:35 π.μ. - Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023
11:04 π.μ. - Πέμ, 20/35/2023
Image: Χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη για την ανταπόκρισή του

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, έπειτα από σχετικά αιτήματα του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου χρηματοδοτείται για τα παρακάτω έργα:

  • Υλοποίηση της πράξης “Σύνδεση οικισμού Μαγουλά και γεώτρησης οικισμού Ψυχρού με το περιφερειακό δίκτυο ύδρευσης στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου’’ μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
  • Υλοποίηση της πράξης “Κάλυψη μέρους ενεργειακού κόστους λειτουργίας των αντλιοστασίων ύδρευσης του χώρου ευθύνης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου’’ μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
  • Υλοποίηση της πράξης “Προμήθεια και εγκατάσταση δύο αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου ύδατος (water kiosks)” μέχρι του ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
  • Υλοποίηση της πράξης “Προμήθεια υδροδοτικών δεξαμενών για την ενίσχυση του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου” μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,

Επισημαίνουμε πως, η διάθεση των παραπάνω ποσών θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη της προόδου υλοποίησης των δράσεων και μετά από έγγραφες ειδοποιήσεις του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου προς την υπηρεσία, συνοδευόμενες από αντίστοιχες υποβολές των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την απαίτηση της εκάστοτε πληρωμής της δαπάνης προς τον δικαιούχο (σύμβαση, τιμολόγια, πρωτόκολλα παραλαβής, λογαριασμούς κλπ).

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη για την ανταπόκρισή του αλλά και τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, και τόνισε πως «καθώς τα έσοδα του Δήμου μας είναι μηδαμινά, οι χρηματοδοτήσεις αυτές είναι ζητούμενες για την περιοχή μας, διότι έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πόρους και να δημοπρατήσουμε έργα προς όφελος όλων των κατοίκων για την εξασφάλιση πόσιμου καθαρού νερού. Συγκεκριμένα με τις πιστώσεις αυτές, το επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθεί η μελέτη που έχει συντάξει η υπηρεσία του Δήμου για σύνδεση γεωτρήσεων και δεξαμενών των οικισμών με το κεντρικό δίκτυο ώστε να ενισχυθεί το διαθέσιμο πόσιμο νερό και να διατίθεται κεντρικά προς τους οικισμούς, ενώ θα διατεθούν και περεταίρω δεξαμενές για την ύδρευση καθώς επίσης θα διατεθούν και δυο αυτόνομες μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου ύδατος (water kiosks) για την κάλυψη των αναγκών. Στόχος μας να υπάρχει άφθονο πόσιμο και ελεγμένο νερό σε όλα τα νοικοκυριά μας».