Νέος κανονισμός κοιμητηρίων στην Ιεράπετρα

6:52 μ.μ. - Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015
06:10 μ.μ. - Τρί, 20/52/2015
Image: Νέος κανονισμός κοιμητηρίων στην Ιεράπετρα

Ο (νέος) Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας εγκρίθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 275/07.10.2015 με ΑΔΑ ΩΕΗΜΩΡ8-424 και απαρτίζεται από 26 άρθρα.