Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ιεράπετρας: «Άμεση αποκατάσταση της αδικίας του αποκλεισμού 10.000 εκπαιδευτικών»

2:03 μ.μ. - Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
02:08 μ.μ. - Τρί, 11/03/2020
Image: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ιεράπετρας: «Άμεση αποκατάσταση της αδικίας του αποκλεισμού 10.000 εκπαιδευτικών»

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη»

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη» έχει αναδείξει από την πρώτη στιγμή (έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 330/3-7-2020) το θέμα των συναδέλφων εκπαιδευτικών που απορρίφτηκαν από τους πίνακες του ΑΣΕΠ εξαιτίας δυσλειτουργίας της πλατφόρμας σχετικά με το παράβολο των 3 ευρώ και τις αιτίες για τα σφάλματα κατά την έκδοση και κατάθεση πληρωμής του.

Έπειτα, από την κοινοποίηση της προκήρυξης 2ΓΕ/2019, ο αριθμός των απορριφθέντων εκπαιδευτικών φτάνει σε σύνολο και των τριών προκηρύξεων (1ΓΕ, 2ΓΕ και 3ΓΕ) τις 10.000. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποκλείονται για τα επόμενα τρία χρόνια τόσο από τους μόνιμους διορισμούς όσο και από τους πίνακες για την πρόσληψη των αναπληρωτών.

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως δεν αναφερόμαστε σ’ ένα γεγονός στα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά αποκτά μεγάλες διαστάσεις όπως αποδεικνύεται από τον τεράστιο αριθμό των απορριφθέντων εκπαιδευτικών.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα - κατάθεση επερωτήσεων και τροπολογιών στη Βουλή, παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις με το Υπ. Παιδείας και βουλευτές - από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.

Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη» ζητά από:

  1. Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας ν’ αναλάβουν άμεσα την πολιτική ευθύνη για νομοθετική πρωτοβουλία και θετική έκβαση του ζητήματος.
  2. Το Α.Σ.Ε.Ο την άμεση σύγκληση της ολομέλειας του ΑΣΕΠ υπό τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής για την ένταξη όλων των συναδέλφων στους πίνακες.
  3. Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρέμβουν δημόσια και να πιέσουν προς την κατεύθυνση της θεσμικής επίλυσης του θέματος.
  4. Τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να προχωρήσουν σε περαιτέρω δράσεις και παρεμβάσεις».