Γενική συνέλευση και εκλογές στον Ερυθρό Σταυρό Ιεράπετρας

12:07 π.μ. - Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019
12:01 π.μ. - Τετ, 30/07/2019
Image: Γενική συνέλευση και εκλογές στον Ερυθρό Σταυρό Ιεράπετρας

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ κος Α. Μαμαντόπουλος,  σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 10ης Ιανουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 17/02/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ σε 
Περιφερειακή Συνέλευση 
που θα συγκληθεί  την 17η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή, με  ώρα έναρξης  διεξαγωγής της την 10 π.μ.,  στην ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, στα γραφεία του Π.Τ.Ε.Ε.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Λ.Παγωμένου 47, με τηλ./fax 28420-25466,  με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
 
-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος  ΕΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).
        Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί                                     Α΄ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 24 Φεβρουαρίου 2019,  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Π.Τ.Ε.Ε.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Λ.Παγωμένου 47, 29/01/2019
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ κος Α. Μαμαντόπουλος
α/α κος Εμμ. Παπαδάκης
 
 
(υπογραφή & Ονοματεπώνυμο)
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος  ΕΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  παρακαλούνται να καταθέσουν από 08:00 έως 14:00 αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ , Λ. Παγωμένου 47 μέχρι 7/02/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00 μεσημβρινή. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη έδρα 
του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Λ.Παγωμένου 47, τηλ./fax 28420-25466, ierapetra.dpt@redcross.gr, 
στις ώρες: από 08:00 έως 14:00 και 18:00 έως 21:00.