Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα για υποδομές ύδρευσης και άρδευσης στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΠΕ Λασιθίου για 2024-2028

12:49 μ.μ. - Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
12:06 μ.μ. - Δευ, 17/49/2024
Image: Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα για υποδομές ύδρευσης και άρδευσης στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΠΕ Λασιθίου για 2024-2028

Οι τέσσερις βασικοί άξονες: περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και καινοτομία, διοίκηση

Με αφορμή την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2024-2028 από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, ο κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, μίλησε στον Ηχώ 99,8.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, το Στρατηγικό Σχέδιο έχει στόχο και σκοπό η ΠΕ Λασιθίου να έχει μία δυναμική, να είναι βιώσιμη και ευφυής με κοινές αξίες και κοινωνική συνοχή και να προχωρήσουμε στα επόμενα χρόνια με αυτοπεποίθηση για τα έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Για αυτούς τους λόγους η ΠΕ Λασιθίου δημιουργεί ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα με τέσσερις βασικούς ανθρωποκεντρικούς άξονες. Ο πρώτος βασικός άξονας είναι ο άξονας περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Αυτός ο άξονας μιλάει για βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, για ανάπτυξη βιώσιμων περιβαλλοντικών υποδομών, πρόληψη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή μετάβαση αλλά και για την ανάγκη βιώσιμης, φιλικής προς το κλίμα και ισόρροπης χωροταξικής διάταξης. Επιπλέον, σχετίζεται με την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της ΠΕ Λασιθίου.

Προτεραιότητα αποτελεί η διαχείριση νερού, με τον κ. Ανδρουλάκη να εκφράζει την στήριξή του τόσο προς τους 11 ΤΟΕΒ όσο και προς τους Δήμους της ΠΕ Λασιθίου. Όπως μας ενημέρωσε, μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει η αξιολόγηση των πιθανών σημείων που θα μπουν τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμενές και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε την ανάθεση της μελέτης. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει ζητήσει να γίνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση του νερού με ρυθμό εκτάκτου ανάγκης. Η ΠΕ Λασιθίου βοηθάει τους ΤΟΕΒ μελετητικά ώστε να είναι έτοιμοι να πάνε ένα βήμα μπροστά και με αυτή την δυναμική να διεκδικήσουν επιπλέον χρήματα στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Όσων αφορά τις γεωτρήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η ΠΕ Λασιθίου ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση στην διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα και έχουν προχωρήσει σε μία συνεργασία με τους Δήμους ώστε να δουν, όπου υπάρχουν, τις αδυναμίες των γεωτρήσεων. Για την ανάπτυξη των βιώσιμων περιβαλλοντικών υποδομών η ΠΕ Λασιθίου λέει σε όλους τους Δήμους και τις κοινότητες να ετοιμάσουν το σχέδιό τους ώστε να διαχειριστούν ώριμα τους βιολογικούς καθώς έχουμε την δυνατότητα να ενταχθούμε σε κλιματολογικά εργαλεία. Σχετικά με το τελευταίο σκέλος αυτού του άξονα, το οποίο αφορά την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι ο μηχανισμός μετάδοσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι περίπλοκος. Βασίζονται σε στατιστικά για τον υδροφόρο ορίζοντα , για την επίδραση της αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας και για φυσικές καταστροφές ώστε να θωρακίσουν την περιοχή μας και τόνισε την σημασία της συνεργασίας του Δήμου και των πολιτών σε αυτό το κομμάτι.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την κοινωνική μέριμνα, την υγεία, την εκπαίδευση, την δια βίου μάθηση, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Αυτός ο άξονας είναι ο πιο ανθρωποκεντρικός καθώς ο βασικός του στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα όμως από τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας. Η ΠΕ Λασιθίου θα βοηθήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας με υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης, θα ανοίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους νέους συμπολίτες μας ώστε να γίνει ανάσχεση της μετανάστευσης των Λασιθιωτών δίνοντάς τους κίνητρα να επιστρέψουν και να μείνουν στον τόπο τους. Επιπλέον στόχος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευαίσθητων ομάδων και η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Ο τρίτος άξονας αφορά την οικονομία και την απασχόληση με στόχο να βασιστεί η αγροτική οικονομία της Ιεράπετρας στην καινοτομία και την τεχνογνωσία. Ο στόχος είναι να γίνει διασύνδεση με τους φορείς και τους επιστήμονες ώστε να δημιουργηθεί μία κοιτίδα τεχνογνωσίας ανάλογη με τον παραγωγικό ιστό.

Ο τέταρτος και τελευταίος άξονας είναι ο πιο σημαντικός όσων αφορά την διοίκηση καθώς σχετίζεται με την βελτίωση της δυνητικής ικανότητα της κατάστασης της Περιφέρειας. Στόχος είναι η ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων της ΠΕ Λασιθίου ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ο κάθε άξονας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και ζητάει από τους φορείς και τους πολίτες να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους μας