Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Ιεράπετρας την Πέμπτη

7:54 π.μ. - Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
07:04 π.μ. - Τρί, 28/54/2020
Image: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Ιεράπετρας την Πέμπτη

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας

Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Από 08:30 έως 09:30

Στην περιοχή Ψαλίδενα, γύρω από οικία Λουτσέτη Βαγγέλη και στον υποσταθμό 3 γύρω από τις αλουμινοκατασκευές Λουτσέτη Βαγγέλη

Από 08:30 έως 15:00

Στην περιοχή γύρω από τον υποσταθμό 17 Καρτσάκη Πέτρου

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.