Ε.Α.Σ: Οι αλλαγές στο τελικό κείμενο για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

7:55 μ.μ. - Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
07:04 μ.μ. - Πέμ, 08/55/2021
Image: Ε.Α.Σ: Οι αλλαγές στο τελικό κείμενο για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Βασικά σημεία που αλλάζουν σε σχέση με την προκήρυξη Νέων Αγροτών του 2016

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει η προδημοσίευση του τελικού κειμένου για το Mέτρο των Νέων Αγροτών (υπομέτρο 6.1 εγκατάσταση Νέων Γεωργών), η οποία ανακοινώθηκε στις 7/4/2021, σε σχέση με αυτό της δημόσιας διαβούλευσης.

Βασικά Σημεία που αλλάζουν σε σχέση με την προκήρυξη Νέων Αγροτών του 2016 είναι:

1. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι μελισσοκόμοι (και ορθά εντάσσονται) αφού ο κλάδος αποτελεί τομέα προτεραιότητας και πριμοδοτείτε σχετικά στην βαθμολογία για την ένταξη

2. Το όριο τυπικής απόδοσης για να αιτηθεί κάποιος είναι τα 12.000€

3. Δεν μπορεί να κάνει ο/η σύζυγος δήλωση ΟΣΔΕ το 2021 ή και τα έτη 2020 και 2019 να μην έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ τυπικής απόδοσης > 12.000€ και φυσικά να μην είναι επαγγελματίας αγρότης.

4. Έτη δέσμευσης στα 7 ή 8 πλέον. (3 ή 4 έτη βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις + 4 έτη μακροπρόθεσμες)

5. Καταργήθηκε η παράγραφος περί υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας για ένταξη στο μέτρο.

Επίσης:

Στα βαθμολογικά κριτήρια, στη διαβούλευση προτείνεται να:

Μοριοδοτηθούν και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ (με πιστοποίηση) και λοιπών σχολών επιπέδου 4

Ενισχύεται η βαθμολόγηση παραγωγής βιολογικών προϊόντων ή ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Βαθμολογούνται λίγο διαφορετικά εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεγαλύτερη από 20.000€.

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Η ΕΝΩΣΗ Ιεράπετρας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον υποψήφιο δικαιούχο του Υπομέτρου 6.1-Νέοι Αγρότες τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Έλεγχο προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για ένταξη στο υπομέτρο

Βαθμολόγηση κριτηρίων υποψηφίου δικαιούχου και ενημέρωση για το ύψος της τελικής ενίσχυσης.

Ενημέρωση και συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την συμπλήρωση της αίτησης ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)

Περιγραφή υφιστάμενης και τελικής κατάστασης και αποτύπωση των στόχων στο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών μετά την τελική έγκριση του δικαιούχου.

Υποβολή αιτημάτων πληρωμής κατά την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων

Επιπρόσθετα περίπτωση επιτυχούς ένταξης ,η Ένωση, αναλαμβάνει να παράσχει στον υποψήφιο δικαιούχο τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ετήσιο έλεγχο δικαιολογητικών – παραστατικών για τον έλεγχο διατήρησης των όρων ένταξης στο πρόγραμμα.

Σύνταξη δελτίου επίτευξης δεσμευτικών στόχων και διορθωτικών ενεργειών.

Τυχόν τροποποίηση του πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ