Εισήγηση της επιτροπής ποιότητας Ζωής για επιβολή περιοριστικών μέτρων άρδευσης στην Ανατολή

10:34 π.μ. - Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
10:04 π.μ. - Τρί, 24/34/2018
Image: Εισήγηση της επιτροπής ποιότητας Ζωής για επιβολή περιοριστικών μέτρων άρδευσης στην Ανατολή

Την Τετάρτη 25 Απριλίου

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 25-4-2018, ημέρα  Tετάρτη  και ώρα 11.00
 στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής  
      
  Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Θέμα 1ο : . Εισήγηση της επιτροπής ποιότητας Ζωής   για επιβολή περιοριστικών μέτρων άρδευσης στην ΤΚ Ανατολής.