Γυμνάσια-Λύκεια: Θα επανεξεταστούν οι απουσίες τηλεκπαίδευσης

7:56 π.μ. - Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
07:01 π.μ. - Τρί, 26/56/2021
Image: Γυμνάσια-Λύκεια: Θα επανεξεταστούν οι απουσίες τηλεκπαίδευσης

Η υφυπουργός παιδείας αφήνει ανοιχτό παράθυρο να για επανεξέταση των απουσιών

Η σχετική απόφαση της κ.Μακρή, αναφέρει:

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών και στην κατάθεση βαθμολογίας Α΄ Τετραμήνου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

- Η καταχώριση των απουσιών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών θα εξετασθεί κατά το τέλος του Β΄ Τετραμήνου.

- Για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δύναται να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

cretalive.gr