Η Αντιδήμαρχος στην αντιπεριφέρεια για ζητήματα του Δήμου Ιεράπετρας

8:31 μ.μ. - Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
08:09 μ.μ. - Τρί, 22/31/2020
Image: Η Αντιδήμαρχος στην αντιπεριφέρεια για  ζητήματα του Δήμου Ιεράπετρας

Για προβλήματα που απασχολούν το Δήμο Ιεράπετρας και είναι αρμοδιότητας της

Σκοπός της συνάντησης ήταν και η κατ’ ιδίαν ενημέρωση του Αντιπεριφερειάρχη ( εκτός της αλληλογραφίας που ήδη έχει σταλεί από τη Δ/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος) για προβλήματα που απασχολούν το Δήμο Ιεράπετρας και είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στους καθαρισμούς των ποταμών- ρεμάτων , στις κλαδοκοπές και στις αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου μας, καθώς και τον καθαρισμό των τάφρων κατά μήκος αυτού.

Επίσης έγινε αναφορά στο τμήμα της οδού Μύρτου - Τέρτσα που κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο παρουσιάζει έντονες κατολισθήσεις.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τον κ. Γουλιδάκη για τη συνεργασία αλλά και την πλήρη ενημέρωση που είχα στα θέματα που του έθεσα.