Λάδι: Το όραμα του νέου προέδρου του Β΄ Συνεταιρισμού για τη σωστή διακίνηση του πολύτιμου προϊόντος

10:23 π.μ. - Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
10:01 π.μ. - Πέμ, 21/23/2021
Image: Λάδι: Το όραμα του νέου προέδρου του Β΄ Συνεταιρισμού για τη σωστή διακίνηση του πολύτιμου προϊόντος

Ο πρόεδρος του Β΄ Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μάρκος Αγιαννιωτάκης στον Ηχώ 99,8

Με όραμα και στόχο την σταθερή παραγωγή και διάθεση ποιοτικού ελαιολάδου ώστε να αποκομίσουν οφέλη τόσο ο παραγωγός όσο και ο καταναλωτής, ο πρόεδρος του Β΄ Ελαιουργικού Συνεταιρισμού κ. Μάρκος Αγιαννιωτάκης μίλησε στον Ηχώ 99,8 για τις σκέψεις και τον σχεδιασμό των επόμενων χρόνων. Καταρχάς ανέφερε ότι παρέλαβε έναν υγιή συνεταιρισμό και στόχος είναι το επίπεδο αυτό να κρατηθεί και να πάει ακόμα καλύτερα. Απαιτείται βέβαια να γίνουν δυναμικά βήματα και ο παραγωγός να μην μένει μόνο στο πόσο θα κυμανθεί η τιμή.

Με σταθερή παραγωγή και διάθεση ποιοτικού προϊόντος μπορούμε να προχωρήσουμε σε επόμενα βήματα που είναι η τυποποίηση. Συνεταιρισμοί της περιοχής και ιδιώτες προσπαθούν να κάνουν έναν κοινό φορέα ώστε με συντονισμένες ενέργειες να προχωρήσουν. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Κοινές συνισταμένες υπάρχουν και στα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν θετικές, ελπίζουμε, εξελίξεις για να πάρουμε την υπεραξία του προϊόντος και να πάμε σε τυποποίηση. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αλλάξει και η φιλοσοφία του παραγωγού. Να πάμε πχ σε κοινή αλεση και όχι ο κάθε ένας παραγωγός χωριστά. Μια καλή ομάδα παραγωγών είναι θετική στο εγχείρημα αυτό και πιστεύω ότι στα επόμενα τρία χρόνια θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Αγιαννιωτάκης.

Σε ότι αφορά τις φετινές τιμές, είπε ότι δεν είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Μια τιμή γύρω στα 2,5 ευρώ είναι χαμηλή. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αγορά όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά πανευρωπαϊκό, είναι παγωμένη λόγω covid και αυτό σαφώς επηρεάζει τις τιμές, σημείωσε.

Τέλος έκανε αναφορά στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ώστε η Ιεράπετρα να αποκτήσει ένα Brand name για το ελαιόλαδο στηρίζουν ωστόσο και την προσπάθεια που γίνετε σε επίπεδο Κρήτης, ενώ κλείνοντας αναφέρθηκε στην καλή σχέση με τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο.