Λύση για τα χαμένα δικαιώματα από την ΕΑΣ Ιεράπετρας

3:49 μ.μ. - Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017
03:06 μ.μ. - Τετ, 28/49/2017
Image: Λύση για τα χαμένα δικαιώματα από την ΕΑΣ Ιεράπετρας

Οι παραγωγοί της περιοχής μας που δεν έλαβαν Δικαιώματα (επιδότηση) το 2015 θα αποκτήσουν τα λεγόμενα Χαμένα Δικαιώματα του 2015

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1630/64709/14.06.2017 ΥΑ. Αφορά παραγωγούς που ήταν αποδέκτες ενοικιαζόμενων δικαιωμάτων το 2014 και που δεν υπέβαλαν αίτημα για ενοικίαση το 2015,  θεωρώντας ότι τους κάλυπτε η ενοικίαση που είχαν κάνει το 2014.
Αυτοί οι παραγωγοί έχασαν την αξία των ενοικιαζόμενων δικαιωμάτων του 2014. Για τους παραγωγούς που η μοναδιαία αξία δικαιωμάτων του 2017 είναι μικρότερη από τον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος, θα γίνει επιπλέον κατανομή δικαιωμάτων, προκειμένου να φτάσει η μοναδιαία αξία δικαιωμάτων τους στον άνωθεν μέσο όρο.
Προκειμένου να λάβουν οι εν λόγω παραγωγοί αυτήν την προσαύξηση μπορούν να δηλώσουν στην ΕΑΕ 2017, στα Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων την ενίσχυση  “ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ”
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΩΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία της  Ένωσης  στους Παπαλάκκους και  στα τηλέφωνα 2842022248 εσωτ. 111και 118.
 
 
ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ