Πράσινο φως για το Cape Tholos του Ομίλου Μεταξά στο Καββούσι

10:59 π.μ. - Τρίτη, 30 Μαΐου 2023
10:05 π.μ. - Τρί, 30/59/2023
Image: Πράσινο φως για το Cape Tholos του Ομίλου Μεταξά στο Καββούσι

Το ύψος της επένδυσης μειώθηκε, από τα 150 εκατ. ευρώ στα 126 εκατ. ευρώ

Την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΣΧΑΣΕ για το Cape Tholos έλαβε ο όμιλος Metaxa Hospitality, μετά την τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου που περιορίζει τη δόμηση.

Πρόκειται για το mega project που σχεδιάζει ο όμιλος Μεταξά στο Καβούσι, η οποία έχει ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής από το 2019.

Το ύψος της επένδυσης μειώθηκε, από τα 150 εκατ. ευρώ στα 126 εκατ. ευρώ καθώς τροποποιήθηκε το επενδυτικό σχέδιο με σκοπό το Cape Tholos να προσαρμοστεί καλύτερα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής και ταυτόχρονα να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της Στρατηγικής Επένδυσης.

anatolh.com