Προτάσεις για την ύδρευση του Δήμου Ιεράπετρας, σκέψεις και υποσχέσεις προς τους υποψήφιους Δημάρχους

2:54 μ.μ. - Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023
02:09 μ.μ. - Πέμ, 21/54/2023
Image: Προτάσεις για την ύδρευση του Δήμου Ιεράπετρας, σκέψεις και υποσχέσεις προς τους υποψήφιους Δημάρχους

Αξιότιμοι κύριοι Γεραπετρίτες και Γεραπετρίτισες

Εντελώς συμπτωματικά ασχολούμαι με τη ποιότητα του πόσιμου νερού της πόλης της Ιεράπετρας από το 2010 μέχρι σήμερα.Η ασχολία μου αυτή δημιούργησε αντιπαλότητες με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, γιατί το θέμα αυτό είναι μείζον πρόβλημα για τη πόλη. 

Οι πολίτες της Ιεράπετρας έπιναν από παλιά και πίνουν εμφιαλωμένα νερά.Το πρόβλημα της ύδρευσης του Δήμου Ιεράπετρας χωρίζεται σε τρείς ενότητες :

ΠΡΩΤΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ

Το πεπαλαιωμένο δίκτυο μεταφοράς του νερού που σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από αμιαντοσωλήνες η’ σάπιες μεταλλικές σωληνώσεις. Η πρώην Δημοτικές  Αρχές  και η παρούσα του κ. Καλαντζάκη έλεγαν για τις αμιαντοσωλήνες ότι δημιουργούν πρόβλημα . Μάλιστα ο κ. Καλαντζάκης το 2012 δημοσίευε δημόσια σχετικά με τις αμιαντοσωλήνες στο πόσιμο νερό, και παρότρυνε το κ. Αναστασάκη να μεριμνήσει για την αντικατάσταση των. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προς το σκοπό αυτό και ούτε υπάρχει διάθεση λύσης του προβλήματος του αμιάντου στο πόσιμο νερό. Η αντικατάσταση μέρος του κεντρικού αγωγού μεταφοράς του νερού από τη Σαρακίνα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχει όμως ακόμη γίνει αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης και δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσα χιλιόμετρα αμιαντοσωλήνων υπάρχουν. 

ΠΡΟΤΑΣΗ

  1. Μελέτη αποτύπωσης του αμιαντένιου δικτύου μεταφοράς του πόσιμου νερού και των σάπιων σωληνώσεων σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας.
  2. Εκπόνηση μελέτης αντικατάστασης του αμιαντένιου και του προβληματικού δικτύου ύδρευσης της πόλης και των οικισμών του Δήμου της Ιεράπετρας.

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η ποιότητα του πόσιμου νερού της πόλης και των οικισμών του Δήμου Ιεράπετρας, δεν είναι η καλύτερη δυνατή τα τελευταία 25 χρόνια. Η μη επάρκεια της ποσότητος του καλού νερού από τους Μύθους , λόγω έλλειψης αγωγών μεταφοράς , και έλλειψης αποθηκευτικών χώρων στα δύο υδραγωγεία (Περιστερά και Κρεμαστά) οδήγησε τη Δημοτική Αρχή του 1993 νε συνδέσει το νερό του φράγματος στα υδραγωγεία της πόλης. Η λύση ανάγκης του 1993 , και για ένα χρόνο που έλεγαν τότε , εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια συνέδεσαν αυτούσιο και το νερό της Μαλαύρας στο υδραγωγείο. Οι οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ήταν να ανακατεύουν το κακό νερό του φράγματος και της Μαλαύρας με αναλογία 5 προς 1 . Ποτέ δεν μας είπαν πως το ανακατεύουν και σε ποια δεξαμενή και με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένη μελέτη ύδρευσης του Δήμου Ιεράπετρας , πόλης και οικισμών, σε βάθος 30 ετίας.

Κατασκευή από χθες, νέων δεξαμενών στα δύο υδραγωγεία της πόλης , και κατασκευή νέων δεξαμενών και αντλιοστασίων στους οικισμούς του Δήμου σε βάθος 30 ετίας.

 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Τα αντλιοστάσια και τα υδραγωγεία των οικισμών και της πόλης είναι πεπαλαιωμένα ως επί το πλείστον.

ΠΡΟΤΑΣΗ

  1. Απαιτείται μελέτη και κατασκευή νέων δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ιεράπετρας.
  2. Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης πόλης και οικισμών κάθε χρόνο.
  3. Περίφραξη και ηλεκτρονική παρακολούθηση υδραγωγείων και αντλιοστασίων όλου του Δήμου.
  4. Τοποθέτηση χλωριωτών σε όλα τα υδραγωγεία πόλης και οικισμών, ανεξάρτητα από τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Νερά καλά υπάρχουν στη περιοχή των Μύθων. Γεωτρήσεις υπάρχουν έτοιμες και μάλιστα τελευταία 4 χρόνια το νερό τους πάει στο φράγμα .

Νερά καλά υπάρχουν , και ξεχειλίζουν τα μικρά υδραγωγεία τη νύχτα και πάνε στη θάλασσα.

Συνολικές μελέτες και έργα χρειαζόμαστε , δίκτυα και κεντρικούς αγωγούς , για να πίνει ο κόσμος καλό και υγιεινό νερό.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή  δεν ήθελε , ενώ γνώριζε καλά το πρόβλημα, να δώσει λύση στο μείζον πρόβλημα της Ιεράπετρας.

Πιστεύω η νέα Δημοτική Αρχή που θα προκύψει  , να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση, για τη ποιοτική αναβάθμιση του πόσιμου νερού του Δήμου.

Με εκτίμηση

Λουτσέτης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Σμήναρχος εν Αποστρατεία

Γρα Λυγιά Ιεράπετρας, 21-9-2023