Ιεράπετρα

Κάλεσμα σε επιστημονικούς φορείς για τη στελέχωση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ιεράπετρας

#
18.10.2019 11:27

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους μέχρι τις 18/11/2019

Ο Δήμος Ιεράπετρας, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, θα προβεί στη συγκρότηση, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, για την περίοδο 2019-2023, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που αποτελείται από εκπροσώπους των Φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 
 
Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
Των επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
Των τοπικών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
Των αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
Των εθελοντικών Οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 
Επίσης, σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων Φορέων, ορίζονται δημότες μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε Δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.
 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
 
Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 
Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 
Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. 
 
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Φορείς, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους, απευθύνοντας το αίτημά τους προς τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και καταθέτοντας το, στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι τις 18/11/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail)
 
Ειδικά για τους Φορείς, εκτός του εκπρόσωπου, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής με στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail)
 
 
 
Ο Δήμαρχος
 
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
  
-->

Σχετικά άρθρα

Ανοιχτή επιστολή της Κλαίρης Ψυλλινάκη για το περιστατικό βίας στο 2ο Δημοτικό

Δείτε τι καταγγέλλει για το σοβαρό θέμα που ανέδειξε ο Ηχώ 99,8

6 θέσεις στο Δήμο Ιεράπετρας

Ανακοίνωση από το Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.A. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Εκδήλωση για το Μητρικό Θηλασμό από τη Γυναικολογική Κλινική Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Το Σάββατο 16.11.2019 στις 19:00 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη

Αρακαδάκης: Μέχρι τον Απρίλιο ο αξονικός τομογράφος στο Νοσοκομείο της Ιεράπετρας

Οι δηλώσεις Αρακαδάκη στην κάμερα του hxonews.gr

Γιατρός στην Τ.Κ. Ανατολής μετά από 5 μήνες - Ρεπορτάζ hxonews.gr

Συνάντηση Ζαχαρόπουλου με τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας κ. Γ. Αρακαδάκη

Συνάντηση απευθείας με τον Πρωθυπουργό για το θέμα των σχολών στο νομό Λασιθίου θα ζητήσει η Επιτροπή του νομού

Θα ζητηθεί η στήριξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και του βουλευτή Μανόλη Θραψανιώτη

Ψάχνετε κάποια εκπομπή και δεν την βρίσκατε;

Επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας το κουμπί επικοινωνία.